Cyflwyno Grŵp Rhanddeiliaid Rhanbarthol Gorllewin Cymru a’r Cymoedd

Wednesday, 06 August 2014 Posted in West Wales and the Valleys Region

RSG2 250Mae Grŵp Rhanddeiliaid Rhanbarthol Gorllewin Cymru a'r Cymoedd yn elwa'n sylweddol o brofiad, cyngor ac arweiniad cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru, sefydliadau ymchwil, grwpiau perchnogion tir lleol a chenedlaethol, rheolwyr coetiroedd cymunedol, asiantaethau cefnogol a chynhyrchwyr NWFP. Rydym wedi cychwyn arni gyda grŵp bach o bobl allweddol gan gynyddu hyn wrth i'r prosiect ddatblygu i gynnwys rhanddeiliaid sy'n berthnasol yng ngyfnodau penodol o'r prosiect.

Bydd rhanddeiliaid rhanbarthol Gorllewin Cymru a'r Cymoedd yn rhoi cymorth wrth ledaenu gwybodaeth ar Startree i'w rhwydweithiau a chysylltiadau ac yn rhoi cymorth i gasglu data mewn rhai achosion. Byddant yn rhoi cymorth i ni arwain y prosiect i wneud y defnydd gorau o'r adnoddau sydd ar gael a sicrhau bod Startree yn cael effaith barhaol ar ddatblygiad NWFP yn yr ardal, drwy godi ei broffil a datblygu cyfleoedd.

eu-55
This project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonst ration under grant agreement No. 311919

Built with HTML5 and CSS3
Website created by H&R Design Studio 
Icons from Icons8

  • Last Modified: Thursday 12 September 2019, 10:37.