Drugo Srečanje Skupine Deležnikov Osrednjeslovenske Regije

Monday, 30 March 2015 Posted in Osrednjeslovenska Region

Slovenian RSG 2015 540

Read this article in English

Skupina deležnikov se je 11 marca 2015 srečala drugič. Skupina se je zbrala v Ljubljani, kjer je 12 predstavnikov različnih organizacij sodelovalo na 3-urnem srečanju na Gozdarskem inštitutu Slovenije.

Cilj srečanja je bil sodelujočim podati pregled aktivnosti od prvega srečanja; predstaviti glavne rezultate Poizvedbe o stanju sektorja ne-lesnih gozdnih proizvodov (NLGP); predstaviti napredek, ki je dosežen pri podrobnih študijah primera; omogočiti sodelujočim, da podajo svojo kritično oceno razvoja projekta.

Na začetku je vodja projekta Anže Japelj predstavi poizvedbo o stanju sektorja NLGP, kjer je bil poudarek podan na del o zakonodajni ureditvi, pravicah, normah in dolžnostih tako lastnikov gozdov, kot splošne javnosti. Problematika je bila izjemno zanimiva, še posebej v luči prenove nacionalne gozdarske zakonodaje. Poizvedba je ponudila celosten pregled zakonodajnih sistemov v drugih evropskih državah in osvetlila odnos med lastniki gozdov in drugimi uporabniki gozdnega prostora v drugih kulturnih okoljih. To je v nadaljevanju spodbudilo živahno razpravo o različnih načinih, kako lastniki gozdov v nekaterih drugih državah lahko omejijo prost dostop v gozd z namenom, da si zagotovijo pravico do uživanja NLGP v svojem gozdu. Predstavnik gozdarske inšpekcije Tine Premrl, je izpostavil primer v Prekmurju, kjer se je nekajkrat zgodilo, da je lastnik gozda na lastno pobudo od občine prejel odločbo, ki mu je omogočila opozorilo obiskovalcem, da je plodove kostanja na območju posesti nedovoljeno nabirati.

Po predstavitvi aktualnih izsledkov iz podrobnih študij primera je predstavnik zasebnega podjetja U-JAA (lesni plezalni oprimki), Simon Možina, izpostavil stališče glede pomanjkanja finančnih spodbud za podjetja, ki delujejo v sektorju NLGP. Predstavnik kmetijsko-gozdarske zbornice Miha Koprivnikar je predlagal povezavo s podjetji, ki prav tako delujejo na področju lesnih izdelkov.

Slovenian RSG 2015-250Razprava se je nadaljevala in se dotaknila problematike letos vpeljanih vrednotnic, ki omogočajo, da vsakdo registrira dopolnilno dejavnost nabiranja in prodaje ne-lesnih gozdnih proizvodov, ob tem pa mu ni potrebno dokazovati lastništva gozda. Večina prisotnih se je strinjala, da rešitev ni optimalna in v postopku ne upošteva enakovredno lastnika gozda.

Nekateri udeleženci so izpostavili potrebo po dodatnih informacijah o ureditvah področja lova v drugih državah. Nekateri lastniki gozdov se namreč zgledujejo po vzorih iz sosednje Avstrije, kjer s pravico lova upravlja lastnik. Obstajajo iniciative, da bi se podobno lov uredil tudi v Sloveniji.

Po sestanku smo prejeli kar nekaj pozitivnih odzivov na delavnico in bili deležni poziva na bolj intenzivno sodelovanje tudi s strani medijev.

eu-55
This project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonst ration under grant agreement No. 311919

Built with HTML5 and CSS3
Website created by H&R Design Studio 
Icons from Icons8

  • Last Modified: Thursday 12 September 2019, 10:37.