StarTree-hankkeen Joensuun sidosryhmän toinen tapaaminen

Friday, 20 March 2015 Posted in North Karelia

StarTree 018 540

This article in English

StarTree-hanke on edennyt puolen välin yli, joten 24.2 oli aika kokoontua Pohjois-Karjalan sidosryhmän toiseen tapaamiseen, keskustelemaan projektin tähänastisista aikaansaannoksista. Samalla käytiin läpi tulevia ja työn alla olevia töitä ja tapahtumia.

Lisäksi toimialakatsauksen julkaisun suunnitteluun tarvittiin sidosryhmän edustajien mielipidettä. Paikalla oli julkisen ja yksityisen sektorin, sekä järjestöjen edustajia.

StarTree 014 300Sidosryhmän jäsenet vaikuttivat tyytyväisiltä projektin etenemiseen ja sisältöön, joita käytiin läpi esitysten avulla. Toimialakatsaus poiki myös keskustelua alan mahdollisista kehityssuunnista ja sektorin puutteista. Edellisessä tapaamisessa esille nostetut teemat, metsien ei-puuaineisten tuotteiden ja hyvinvoinnin edistämisen kytkemisestä osaksi luontomatkailupalveluita, saivat toimialakatsauksen myötä lisää tulta alleen. Kehitysideat sektorin edistämiseksi jalostuivat yhä konkreettisemmalle tasolle!

StarTree 001 300Toimialakatsauksen raportoinnin suunnitteluun tarvittiin sidosryhmän apua. Sidosryhmän jäsenet olivat sitä mieltä, että toimialaraportin lisäksi projektin tuloksista voisi tuottaa myös kansantajuisempaa julkaisumateriaalia, joka suunniteltaisiin kohdeyleisö huomioiden. Mielenkiintoista tietoa projektin tuloksista tuntuu löytyvän monenlaiseen käyttötarkoitukseen. Lisäksi ideoitiin tulevaa projektikokousta, joka pidetään Joensuussa toukokuussa. Kokouksen loppuessa sidosryhmän jäsenet poistuivat odottaen jo keväistä projektikokousta ja projektin tulosten julkaisemista!

eu-55
This project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonst ration under grant agreement No. 311919

Built with HTML5 and CSS3
Website created by H&R Design Studio 
Icons from Icons8

  • Last Modified: Thursday 12 September 2019, 10:37.