Treći sastanak Regionalne grupe zainteresovanih strana

Monday, 31 October 2016 Posted in Šumadija and Western Serbia

serbia 2016_1This article in English

Saradnja javnog i privatnog sektora (MSP) u oblasti nedrvnih šumskih proizvoda

Na trećem sastanku Regionalne grupe zainteresovanih strana (RGZS), u regionu Šumadije i Zapadne Srbije, učestvovali su predstavnici 8 institucija i organizacija, iz privatnog i javnog sektora, koje su uključene u poslove vezane za nedrvne šumske proizvode (NDŠP). Finalni sastanak u okviru StarTree projekta, čija je tema bila „Saradnja javnog i privatnog (MSP) sektora u oblasti nedrvnih šumskih proizvoda" održan je 28. septembra 2016. godine u Beogradu.

Na trećem sastanku Regionalne grupe zainteresovanih strana (RGZS), u regionu Šumadije i Zapadne Srbije, učestvovali su predstavnici 8 institucija i organizacija, iz privatnog i javnog sektora, koje su uključene u poslove vezane za nedrvne šumske proizvode (NDŠP). Finalni sastanak u okviru StarTree projekta, čija je tema bila „Saradnja javnog i privatnog (MSP) sektora u oblasti nedrvnih šumskih proizvoda" održan je 28. septembra 2016. godine u Beogradu.

Na programu sastanka u regionu Šumadije i Zapadne Srbije bila je prezentacija i diskusija o:

- rezultatima istraživanja sa domaćinstvima u Srbiji, u vezi sa korišćenjem i sakupljanjem nedrvnih šumskih proizvoda (NDŠP),

- analizi stavova ključnih učesnika u lancu snabdevanja gljivama (Delfi studija):

- rezultatima dubinskih studija slučaja:

1) analiza saradnje između preduzeća (analiza društvenih mreža);

2) analiza stavova vlasnika privatnih šuma, sakupljača i predstavnika javne adminsitracije, o problemima u vezi sa sakupljanjem NDŠP (studija slučaja sakupljanja borovnice u NP Kopaonik);

3) analiza stavova eksperata o predloženim rešenjima za unapređenje institucionalnih i zakonodavnih okvira, kojima se reguliše poslovanje preduzeća u sektoru NDŠP u Srbiji;

- međunarodna trgovina NDŠP (poređenje cena i lanac stvaranja vrednosti)

- StarTree proizvodi: Wiki, generator inovacija, materijal za kurs o marketingu NDŠP, za vlasnike privatnih šuma i dr. zainteresovane strane.

Sastanak je započeo kratkim pregledom StarTree projekta: „odakle smo počeli i šta nam je bio plan?". Nakon svake od prezentacija, diskutovalo se o prikazanim rezultatima, odnosno:

1) o relevantnosti podataka istraživanja sa lokalnim stanovništvom;

2) učesnicima i aktivnostima u okviru lanca snabdevanja NDŠP;

3) ponašanju sakupljača, prilikom boravka u šumi i razlozima zašto nema dovoljno sakupljača i kako motivisati stanovništvo da se bavi ovom delatnošću;

4) StarTree proizvodima i kako se može izvršiti dalja diseminacija.

Na kraju, umesto zaključaka, održana je generalna diskusija, a članovi RGZS su izneli svoje utiske o projektu, u smislu:

1) korisnosti i upotrebnoj vrednosti informacija i podataka prikupljenih tokom projekta;

2) saznanja do kojih došli i ispunjenost očekivanja od StarTree projekta.

serbia 2016_2

Učesnici sastanka su bili saglasni da su rezultati StarTree projekta korisni. Takođe, zainteresovani su da saznanja do kojih se došlo tokom projekta, primene u svakodnevnom poslu. Kao i na prethodnim sastancima, izrazili su potrebu za daljim istraživanjima u ovoj oblasti. Pored toga, zaključeno je da je potrebno izvršiti diseminaciju StarTree materijala (izveštaji, brošure, posteri i sl.) među lokalnim zainteresovanim stranama (lokalno stanovništvo, vladine agencije, opštine, druga mala i srednja preduzeća u ovoj oblasti), a spremni su i da pomognu u ovim aktivnostima. Ponovljena je poruka sa prethodnih sastanaka, da uprkos delimično unapređenoj saradnji između javnog i privatnog sektora, postoji stalna potreba za kreiranjem jedinstvenog predstavnika privatnog sektora (u formi udruženja, aoscijacije, sekcije u okviru Privredne komora i sl.). Zajednički stav učesnika sastanka je da bi najbolji proizvod projekta u Srbiji bilo formiranje centralne grupe za nacionalno udruženje za NDŠP.

Opšta poruka sa sastanka je da su članovi RGZS zadovoljni što su učestvovali, s obzirom da je ovo bila jedinstve prilika da se okupe predstavnici različitih institucija i organizacija, iz ključnih sektora, koji na direktan i indirektan način utiču na poslovanje preduzeća za nabavku, preradu i plasman NDŠP. Svakako, NDŠP sektor još uvek nije, u dovoljnoj meri, razvijen, ali ima mnogo potencijala. Ipak, za planiranje daljeg razvoja, neophodan je sistematski pristup, koji zahteva učešće privatnog sektora, lokalnih i nacionalnih vlasti, istraživačkih institucija, nevladinih organizacija (ekoloških i vlasnika privatnih šuma), kao i privrednih komora. U svakom slučaju, postoji potreba za daljim istraživanjima u ovoj oblasti, ali su članovi RGZS zadovoljni rezultatima projekta, jer je ovo bilo jedno od prvih, sveobuhvatnih istraživanja u ovoj oblasti u Srbiji.

Imajući u vidu ovaj uspeh, kao i potrebu za osnivanjem udruženja, učesnici sastanka su predloćili dalje angažovanje u ovoj oblasti, pre sve u smislu pronalaska odgovarajućih nacionalnih i međunarodnih konkursa, kojima bi se moglo finansijski podržati osnivanje udruženja. Učesnici sastanka naglašavaju da bi aktivnosti udruženja, kao i samo rukovođenje, trebalo da obavljaju nezavisni pojedinci, kojima će jedini interes biti razvoj NDŠP sektora u Srbiji, a ne individualni i subjektivni interesi pojedinih preduzeća.

eu-55
This project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonst ration under grant agreement No. 311919

Built with HTML5 and CSS3
Website created by H&R Design Studio 
Icons from Icons8

  • Last Modified: Thursday 12 September 2019, 10:37.