Prvi sastanak Grupe zainteresovanih strana u regionu Šumadije i Zapadne Srbije

Friday, 21 June 2013 Posted in Šumadija and Western Serbia

This article in English

serbia RSG1 5 250Na prvom sastanku Grupe zainteresovanih strana, u regionu Šumadije i Zapadne Srbije, učestvovali su predstavnici 11 institucija, iz privatnog i javnog sektora, koje su uključene u poslove vezane za nedrvne šumske proizvode (NDŠP). Sastanak, čija je tema bila „Saradnja javnog i privatnog (MSP) sektora u oblasti NDŠP“ je održan 12. juna u Beogradu, kao deo StarTree aktivnosti na angažovanju zainteresovanih strana, koje se trenutno odvijaju u svakom od 14 regiona, koji predstavljaju studije slučaja.

Representatives of 13 private and public institutions active in the non-wood forest product (NWFP) sector attended the first Šumadija and Western Serbia stakeholder meeting on June 12 in Belgrade.  As part of StarTree’s stakeholder engagement activities, initial stakeholder meetings are currently taking place in each of the 14 case study regions.

serbia RSG1 3 250Na programu sastanka u regionu Šumadije i Zapadne Srbije bila je prezentacija StarTree projekta, značaja i ciljeva angažovanja zainteresovanih strana u projektu, kao i diskusija o stanju i problemima u saradnji javnog i privatnog sektora u ovoj oblasti i glavnim izazovima i mogućnostima razvoja sektora NDŠP u Srbiji.

Sastanak je započeo kratkim predstavljanjem učesnika i prezentovanjem StarTree projekta, njegovih ciljeva i glavnih aktivnosti. Zainteresovane strane su predstavile njihova interesovanja u vezi sa projektom i spremnost za učestvovanje i doprinos projektnim aktivnostima.

Diskutovalo se o značaju NDŠP za razvoj sektora šumarstva u Srbiji, trenutnim načinima gazdovanja šumama u odnosu na NDŠP, stanju tržišta NDŠP u Srbiji i pravnim i institucionalnim okvirima sektora NDŠP.

serbia RSG1 2 250

Učesnici sastanka su bili saglasni da NDŠP mogu imati važnu ulogu u razvoju sektora šumarstva u Srbiji. Ipak, sektor NDŠP nije dobro organizovan i, kao takav, ne stvara značajne poslovne mogućnosti i ne učestvuje u ruralnom razvoju. Osim toga, slaba saradnja između javnih i privatnih institucija, i komplikovane administrativne procedure su faktori koji onemogućavaju nesmetan razvoj ovog sektora.

Zajednički stav je bio da StarTree projekat može značajno doprineti uspostavljanju i razvoju dijaloga između glavnih učesnika u sektoru NDŠP u Srbiji.

serbia RSG1 4 250

serbia RSG1 1 250Fotografije: Djordje Grubic.


 

eu-55
This project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonst ration under grant agreement No. 311919

Built with HTML5 and CSS3
Website created by H&R Design Studio 
Icons from Icons8

  • Last Modified: Thursday 12 September 2019, 10:37.