StarTree-hankkeen Joensuun sidosryhmätapaamisessa ideoitiin vilkkaasti

Thursday, 28 November 2013 Posted in StarTree, North Karelia

RSG1 1 250This article in English

Ei pantu pöllejä pinoon, vaan kerättiin sieniä, kuivattiin marjoja, valutettiin mahlaa ja markkinoitiin – StarTree-hankkeen Joensuun sidosryhmätapaamisessa ideoitiin vilkkaasti.

StarTree on euroopanlaajuinen projekti metsävarojen kestävän käytön ja maaseudun kehityksen tukemiseksi. Tällä kertaa ei kuitenkaan puhuta tukki- tai kuitupuupinoista eikä hakkuutähteistä – StarTree tuottaa tietoa metsien ei-puuaineisten tuotteiden sekä monikäyttöpuiden saatavuudesta ja hyödyntämisestä.

RSG1 3 250Monikäyttöpuu on puu, josta saadaan sen elinaikana useampaa kuin yhtä tuotetta – puuraaka-aineen lisäksi esimerkiksi pihkaa, mahlaa ja hedelmiä. Tyypillisimpiä ei-puuaineisia tuotteita Suomen olosuhteissa ovat sienet ja marjat. Vaikka näiden tuotteiden merkitys on jo nyt useilla Euroopan alueilla suuri, olisi saumaa saada niistä vieläkin enemmän irti. StarTree-hanke tuottaa omalta osaltaan tietoa näiden tuotteiden tarjoamista mahdollisuuksista.

Suomen tapaustutkimusta johdetaan Joensuusta
Suomesta hankkeessa ovat mukana Metla sekä Joensuun Tuote ja Vihannes, koko hanketta koordinoi EFI. Nelivuotinen hanke jakautuu EU-hankkeelle tyypilliseen tapaanRSG1 2 250 työpaketteihin ja 14 tapaustutkimukseen eri puolilla Eurooppaa. Työpakettien vastuita ja tapaustutkimusten aiheita on jaettu eri maiden ja organisaatioiden vahvuuksien ja asiantuntemusten perusteella. Suomen tapaustutkimusta johdetaan Joensuusta. Tarkastelun kohteena on koko ei-puuaineisten tuotteiden arvoketju, joten aihetta tarkastellaan hyvin erilaisista näkökulmista.

"Tuotamme muun muassa uusia malleja ja metsänhoito-ohjeita metsien ei-puuaineisten tuotteiden ja puun yhtäaikaisen tuotannon ja hoidon tehostamiseksi. Esimerkiksi tietyillä metsänhoitotoimilla voidaan omalta osaltaan vaikuttaa metsästä RSG1 250saatavien, ei-puuaineisten tuotteiden kertymään ja sitä kautta tuloihin. Tehdään harvennushakkuita hieman perinteisestä kaavasta poiketen ja annetaan tukin lihoa vielä parikymmentä vuotta lisää. Järeiden puiden juurella marjojen kelpaa kypsyä," toteaa projektin Suomen yhteyshenkilönä toimiva Mikko Kurttila hankkeen tekemisistä arvoketjun alkupäässä.

Käytännön toimijoiden viestit otetaan vakavasti
Jokaista tapaustutkimusta tukee joukko alan asiantuntijoita ja/tai yrittäjiä. Sidosryhmien edustajat tuovat tutkimukseen käytännön näkemyksiä ja toiveita. Lisäksi he auttavat tiedonkeruussa ja vievät omalta osaltaan tutkimustuloksia käytäntöön. Vastapalvelukseksi he saavat uusia ideoita omaan työhönsä, pystyvät hyödyntämään alan kansainvälisen verkoston tuomia etuja ja pääsevät hankkeen rahoituksella myös tutustumaan alan toimijoihin ja erilaisiin tuotteisiin muualla Euroopassa.

Joensuun tutkimusta tukeva sidosryhmäjoukkue kokoontui Metla-talolla ensimmäistä kertaa 13.8. Paikalla oli hyvä kattaus kuntatason, tutkimuksen, erilaisten marja- ja sieniyritysten, Metsähallituksen, yliopiston, Ely-keskuksen ja Metsäkeskuksen edustajia.

RSG1 4 250Toisiaan arvostavat ammattilaiset keskustelivat ja ottivat kantaa innokkaasti. Ryhmätöiden kautta etsittiin vastausta muun muassa siihen, mitä tietoa ja aktiviteetteja ei-puuaineisiin tuotteisiin liittyen tarvitaan nimenomaan Pohjois-Karjalassa. Odotetusti ryhmätyöstä saadut pääviestit noudattelivat hankkeessa aiemmin määriteltyjä linjoja ja tavoitteita – toki uusiakin sävyjä saatiin:

- Alan toimijoiden verkostoitumisen edistäminen.

- Nuoriso mukaan ei-puuaineisten tuotteiden keräämiseen ja hyödyntämiseen.

- Resurssien saatavuus, metsien hoitaminen erityisesti ei-puuaineisia tuotteita varten sekä paikkatieto potentiaalisista marjapaikoista.

- Alan brändääminen ja kytkeminen matkailuun.

- Ei-puuaineisten tuotteiden tuotekehitys ja uudet innovaatiot.

RSG1 5 250Esiin nousi myös tietotekniikan innovatiivinen käyttö (esimerkiksi pelit) ja sosiaalista median monipuolinen hyödyntäminen esimerkiksi tiedon hankinnassa ja kiinnostavuuden lisäämisessä.

Tilaisuudesta jäi hyvä maku. Näytti siltä, että osanottajat kokivat hankkeessa toimimisen nimenomaan mahdollisuudeksi, ei rasitteeksi.

Lisätietoja:
Tutkija Mikko Kurttila, puh. 050 391 3262, mikko.kurttila(a)metla.fi
www.star-tree.eu

StartTree-hankkeen tavoitteista tarkemmin esitteessä.

Kauppasienisadot itäsuomalaisissa kuusikoissa – koealaverkosto ja tuloksia vuosilta 2010–2012. Metlan työraportti nro 266.

eu-55
This project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonst ration under grant agreement No. 311919

Built with HTML5 and CSS3
Website created by H&R Design Studio 
Icons from Icons8

  • Last Modified: Thursday 12 September 2019, 10:37.