Drugi sastanak Regionalne grupe zainteresovanih strana

Wednesday, 08 April 2015 Posted in StarTree, Šumadija and Western Serbia

This article in English

serbia RSG 2015 300Na prvom sastanku Grupe zainteresovanih strana, u regionu Šumadije i Zapadne Srbije, učestvovali su predstavnici 10 institucija, iz privatnog i javnog sektora, koje su uključene u poslove vezane za nedrvne šumske proizvode (NDŠP). Sastanak, čija je tema bila „Saradnja javnog i privatnog (MSP) sektora u oblasti NDŠP" održan je 24. marta 2015. godine u Beogradu, kao deo StarTree aktivnosti na angažovanju zainteresovanih strana.

Na programu sastanka u regionu Šumadije i Zapadne Srbije bila je prezentacija i diskusija o:

1) sveobuhvatnim dosadašnjim rezultatima StarTree projekta za 14 studija slučaja (WP2-5);
2) rezultatima za studiju slučaja u Srbiji (WP2-5);
3) rezultatima o međunarodnoj trgovini NDŠP, sa posebnim akcentom na Srbiju;
4) rezultatima istraživanja o institucionalnim okvirima korišćenja NDŠP (procedure dobijanja dozovla za sakupljanje NDŠP), sa navođenjem primera iz StarTree država.

serbia RSG 2015 3 300

Sastanak je započeo kratkim podsećanjem članova regionalne grupe zainteresovanih strana o ciljevima i glavnim aktivnostima StarTree projekta. Diskutovalo se o dosadašnjim rezultatima projekta, učešću Srbije u međunarodnoj trgovini NDŠP, ulozi javne administracije i organizacija iz javnog sektora u gazdovanju NDŠP, ujedinjenju sektorskih zahteva prema nacionalnim donosiocima odluka (mogućnosti i prepreke za udruživanje preduzeća iz privatnog sektora), kao i o mogućnostima pojednostavljenja procedura dobijanja dozvola za sakupljanje NDŠP.

serbia RSG 2015 4 300Učesnici sastanka su bili saglasni da su rezultati StarTree projekta interesantni, kao i da posebnu korist predstavlja sagledavanje iskustava iz drugih država. Takođe, definisali su očekivanja i potrebe za daljim istraživanjima u ovoj oblasti. Zaključeno je da sektor NDŠP u Srbiji ostaje neorganizovan, što predstavlja glavnu prepreku daljem razvoju. Osim toga, uočena je i dalja potreba za razvojem saradnje između javnog i privatnog sektora, kao i potreba za kreiranjem jedinstvenog predstavnika privatnog sektora, koji bi bio snažan partner institucijama i organizacijama u javnom sektoru i zastupao interese članova. Zajednički stav je da, pre osnivanja nekog od oblika poslovnog povezivanja, treba ojačati aktivnosti privredne komore u ovoj oblasti.

eu-55
This project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonst ration under grant agreement No. 311919

Built with HTML5 and CSS3
Website created by H&R Design Studio 
Icons from Icons8

  • Last Modified: Thursday 12 September 2019, 10:37.