Treći sastanak Regionalne grupe zainteresovanih strana

Monday, 31 October 2016 Posted in Šumadija and Western Serbia

serbia 2016_1This article in English

Saradnja javnog i privatnog sektora (MSP) u oblasti nedrvnih šumskih proizvoda

Na trećem sastanku Regionalne grupe zainteresovanih strana (RGZS), u regionu Šumadije i Zapadne Srbije, učestvovali su predstavnici 8 institucija i organizacija, iz privatnog i javnog sektora, koje su uključene u poslove vezane za nedrvne šumske proizvode (NDŠP). Finalni sastanak u okviru StarTree projekta, čija je tema bila „Saradnja javnog i privatnog (MSP) sektora u oblasti nedrvnih šumskih proizvoda" održan je 28. septembra 2016. godine u Beogradu.

Na trećem sastanku Regionalne grupe zainteresovanih strana (RGZS), u regionu Šumadije i Zapadne Srbije, učestvovali su predstavnici 8 institucija i organizacija, iz privatnog i javnog sektora, koje su uključene u poslove vezane za nedrvne šumske proizvode (NDŠP). Finalni sastanak u okviru StarTree projekta, čija je tema bila „Saradnja javnog i privatnog (MSP) sektora u oblasti nedrvnih šumskih proizvoda" održan je 28. septembra 2016. godine u Beogradu.

Na programu sastanka u regionu Šumadije i Zapadne Srbije bila je prezentacija i diskusija o:

- rezultatima istraživanja sa domaćinstvima u Srbiji, u vezi sa korišćenjem i sakupljanjem nedrvnih šumskih proizvoda (NDŠP),

- analizi stavova ključnih učesnika u lancu snabdevanja gljivama (Delfi studija):

- rezultatima dubinskih studija slučaja:

1) analiza saradnje između preduzeća (analiza društvenih mreža);

2) analiza stavova vlasnika privatnih šuma, sakupljača i predstavnika javne adminsitracije, o problemima u vezi sa sakupljanjem NDŠP (studija slučaja sakupljanja borovnice u NP Kopaonik);

3) analiza stavova eksperata o predloženim rešenjima za unapređenje institucionalnih i zakonodavnih okvira, kojima se reguliše poslovanje preduzeća u sektoru NDŠP u Srbiji;

- međunarodna trgovina NDŠP (poređenje cena i lanac stvaranja vrednosti)

- StarTree proizvodi: Wiki, generator inovacija, materijal za kurs o marketingu NDŠP, za vlasnike privatnih šuma i dr. zainteresovane strane.

Sastanak je započeo kratkim pregledom StarTree projekta: „odakle smo počeli i šta nam je bio plan?". Nakon svake od prezentacija, diskutovalo se o prikazanim rezultatima, odnosno:

1) o relevantnosti podataka istraživanja sa lokalnim stanovništvom;

2) učesnicima i aktivnostima u okviru lanca snabdevanja NDŠP;

3) ponašanju sakupljača, prilikom boravka u šumi i razlozima zašto nema dovoljno sakupljača i kako motivisati stanovništvo da se bavi ovom delatnošću;

4) StarTree proizvodima i kako se može izvršiti dalja diseminacija.

Na kraju, umesto zaključaka, održana je generalna diskusija, a članovi RGZS su izneli svoje utiske o projektu, u smislu:

1) korisnosti i upotrebnoj vrednosti informacija i podataka prikupljenih tokom projekta;

2) saznanja do kojih došli i ispunjenost očekivanja od StarTree projekta.

serbia 2016_2

Učesnici sastanka su bili saglasni da su rezultati StarTree projekta korisni. Takođe, zainteresovani su da saznanja do kojih se došlo tokom projekta, primene u svakodnevnom poslu. Kao i na prethodnim sastancima, izrazili su potrebu za daljim istraživanjima u ovoj oblasti. Pored toga, zaključeno je da je potrebno izvršiti diseminaciju StarTree materijala (izveštaji, brošure, posteri i sl.) među lokalnim zainteresovanim stranama (lokalno stanovništvo, vladine agencije, opštine, druga mala i srednja preduzeća u ovoj oblasti), a spremni su i da pomognu u ovim aktivnostima. Ponovljena je poruka sa prethodnih sastanaka, da uprkos delimično unapređenoj saradnji između javnog i privatnog sektora, postoji stalna potreba za kreiranjem jedinstvenog predstavnika privatnog sektora (u formi udruženja, aoscijacije, sekcije u okviru Privredne komora i sl.). Zajednički stav učesnika sastanka je da bi najbolji proizvod projekta u Srbiji bilo formiranje centralne grupe za nacionalno udruženje za NDŠP.

Opšta poruka sa sastanka je da su članovi RGZS zadovoljni što su učestvovali, s obzirom da je ovo bila jedinstve prilika da se okupe predstavnici različitih institucija i organizacija, iz ključnih sektora, koji na direktan i indirektan način utiču na poslovanje preduzeća za nabavku, preradu i plasman NDŠP. Svakako, NDŠP sektor još uvek nije, u dovoljnoj meri, razvijen, ali ima mnogo potencijala. Ipak, za planiranje daljeg razvoja, neophodan je sistematski pristup, koji zahteva učešće privatnog sektora, lokalnih i nacionalnih vlasti, istraživačkih institucija, nevladinih organizacija (ekoloških i vlasnika privatnih šuma), kao i privrednih komora. U svakom slučaju, postoji potreba za daljim istraživanjima u ovoj oblasti, ali su članovi RGZS zadovoljni rezultatima projekta, jer je ovo bilo jedno od prvih, sveobuhvatnih istraživanja u ovoj oblasti u Srbiji.

Imajući u vidu ovaj uspeh, kao i potrebu za osnivanjem udruženja, učesnici sastanka su predloćili dalje angažovanje u ovoj oblasti, pre sve u smislu pronalaska odgovarajućih nacionalnih i međunarodnih konkursa, kojima bi se moglo finansijski podržati osnivanje udruženja. Učesnici sastanka naglašavaju da bi aktivnosti udruženja, kao i samo rukovođenje, trebalo da obavljaju nezavisni pojedinci, kojima će jedini interes biti razvoj NDŠP sektora u Srbiji, a ne individualni i subjektivni interesi pojedinih preduzeća.

eu-55
This project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonst ration under grant agreement No. 311919

  • Last Modified: Tuesday 31 January 2017, 07:20.

Built with HTML5 and CSS3
Website created by H&R Design Studio