Drugi sastanak Regionalne grupe zainteresovanih strana

Wednesday, 08 April 2015 Posted in StarTree, Šumadija and Western Serbia

This article in English

serbia RSG 2015 300Na prvom sastanku Grupe zainteresovanih strana, u regionu Šumadije i Zapadne Srbije, učestvovali su predstavnici 10 institucija, iz privatnog i javnog sektora, koje su uključene u poslove vezane za nedrvne šumske proizvode (NDŠP). Sastanak, čija je tema bila „Saradnja javnog i privatnog (MSP) sektora u oblasti NDŠP" održan je 24. marta 2015. godine u Beogradu, kao deo StarTree aktivnosti na angažovanju zainteresovanih strana.

Na programu sastanka u regionu Šumadije i Zapadne Srbije bila je prezentacija i diskusija o:

1) sveobuhvatnim dosadašnjim rezultatima StarTree projekta za 14 studija slučaja (WP2-5);
2) rezultatima za studiju slučaja u Srbiji (WP2-5);
3) rezultatima o međunarodnoj trgovini NDŠP, sa posebnim akcentom na Srbiju;
4) rezultatima istraživanja o institucionalnim okvirima korišćenja NDŠP (procedure dobijanja dozovla za sakupljanje NDŠP), sa navođenjem primera iz StarTree država.

serbia RSG 2015 3 300

Sastanak je započeo kratkim podsećanjem članova regionalne grupe zainteresovanih strana o ciljevima i glavnim aktivnostima StarTree projekta. Diskutovalo se o dosadašnjim rezultatima projekta, učešću Srbije u međunarodnoj trgovini NDŠP, ulozi javne administracije i organizacija iz javnog sektora u gazdovanju NDŠP, ujedinjenju sektorskih zahteva prema nacionalnim donosiocima odluka (mogućnosti i prepreke za udruživanje preduzeća iz privatnog sektora), kao i o mogućnostima pojednostavljenja procedura dobijanja dozvola za sakupljanje NDŠP.

serbia RSG 2015 4 300Učesnici sastanka su bili saglasni da su rezultati StarTree projekta interesantni, kao i da posebnu korist predstavlja sagledavanje iskustava iz drugih država. Takođe, definisali su očekivanja i potrebe za daljim istraživanjima u ovoj oblasti. Zaključeno je da sektor NDŠP u Srbiji ostaje neorganizovan, što predstavlja glavnu prepreku daljem razvoju. Osim toga, uočena je i dalja potreba za razvojem saradnje između javnog i privatnog sektora, kao i potreba za kreiranjem jedinstvenog predstavnika privatnog sektora, koji bi bio snažan partner institucijama i organizacijama u javnom sektoru i zastupao interese članova. Zajednički stav je da, pre osnivanja nekog od oblika poslovnog povezivanja, treba ojačati aktivnosti privredne komore u ovoj oblasti.

eu-55
This project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonst ration under grant agreement No. 311919

  • Last Modified: Tuesday 31 January 2017, 07:20.

Built with HTML5 and CSS3
Website created by H&R Design Studio